Choď na obsah Choď na menu
 

Úvod

Vážení spoluobčania,fig.jpg


     v súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami by som Vám chcela poskytnúť niekoľko informácií, ktoré by prispeli k Vášmu presvedčeniu  o správnosti Vašej podpory na post primátorky mesta Želiezovce.

Prečo som sa rozhodla uchádzať o dôveru obyvateľov mesta ako nezávislá kandidátka?   

     Vypočula som si naliehavú výzvu od početnej časti obyvateľov nášho mesta a po dlhej a zrelej úvahe som sa rozhodla byť alternatívou - alternatívou pre eliminovanie neobmedzenej arogancie moci a  ňou sprevádzanú beztrestnosť. Naše mesto a hlavne jeho obyvatelia si zaslúžia, aby sa do mesta vrátila morálka, ľudská slušnosť a spravodlivosť. Zlyhávajú zásady demokracie – je nepredstaviteľné žiť v obave zo straty zamestnania len preto, že sa niekto nedokážete dostatočne prispôsobiť rozmarom a požiadavkám nadriadených. Žiaľ, prejavuje sa to aj na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva,  komisiách MsZ, kde prejaviť vlastný názor, ktorý nekorešponduje s názormi vedenia mesta, respektíve poukázať  na nezákonnosť niektorých postupov krokov (či už pri personálnom obsadzovaní funkcií alebo pri investičných akciách) v mnohých prípadoch končili urážaním, tých ktorí na to upozornili.


     Teší ma, ako sa Želiezovce postupne začali meniť. Áno, v porovnaní s prechádzajúcimi primátormi sa v tomto volebnom období preinvestovalo nemálo finančných prostriedkov, ale za akú cenu? Viem, stretla som sa názorom medzi občanmi, že „ich nezaujíma čo to stojí, kto to stavia, hlavne, že sa niečo v meste deje“.  Tu si dovolím malú úvahu. Peňazí nikdy nie je dosť na všetko, čo by mesto potrebovalo. Treba si však uvedomiť, že zdroje príjmov sú obmedzené – jednak je tu príjem od štátu v podobe podielových daní ako aj  dani z nehnuteľností  a poplatok za komunálne odpady  hradené našimi občanmi. Príjem peňazí je možné zvýšiť  zapojením sa do projektov z fondov EÚ, VÚC, Nórskych fondov  a ministerstiev. Tieto projekty je ale možné využiť, ak žiadateľ, to znamená naše mesto, má aj vlastné finančné prostriedky na spoluúčasť, na čo je ale potrebné čerpanie úveru, a  preto je dôležité nepúšťať sa do takých investičných akcií, ktoré sú momentálne nereálne, zbytočne predražené a ktoré by  viedli  k zbytočnému zadlžovaniu sa, keďže pojem transparentné verejné obstarávanie bolo doteraz  neznámym pojmom.

mar-graf-web--2-.jpg

Příspěvky

 

 

© 2019 eStránky.sk | Tvorba www stránok | WebSlice | Tisk | Aktualizované 9. 11. 2018 | Hore ↑