MOJE CIELE

Môžem sľubovať vzdušné zámky a nesplniteľné veci, môžem konkrétne napísať, čociele.png všetko by som chcela v Želiezovciach a pre Želiezovčanov v nasledujúcom volebnom období urobiť, ako bolo doteraz zvykom uvádzať vo volebných programoch (napríklad vybudovať chodníky, cesty, ihriská, dobudovať infraštruktúru, vybudovať zóny pre seniorov a podobne...), ale nie je mojim zvykom sľúbiť niečo, čo nedokážem uskutočniť bez Vašej pomoci a bez pomoci odbornej kolektívnej spolupráce. Všetko bude záležať hlavne od zloženia mestského zastupiteľstva ako aj od ekonomickej situácie mesta a počtu vypísaných výziev pre mestá a obce.

Rada by som Vám však ponúkla:

-    Svoje vzdelanie, doterajšie pracovné skúsenosti a schopnosti, skúsenosti z komunálnej politiky a kontakty

-    Otvorenosť a spoluprácu s každým obyvateľom v prospech zúročenia všetkých dobrých riešení, ktoré budú prospešné rozvoju nášho mesta a prinesú úžitok všetkým nám

-    Spoluúčasť pri rozhodovaní o rozvoji mesta, ktorá pre mňa znamená dôvernú znalosť potrieb obyvateľov a súčasnú znalosť legislatívnych možností pre ich realizáciu

Viem Vám zaručiť, že:

-    budem primátorkou nielen tých obyvateľov, ktorí ma budú voliť, ale všetkých obyvateľov nášho mesta

-    si trpezlivo vypočujem každého z Vás

-    pri výkone tak významnej funkcie nebudem rozdielne vnímať príslušníkov politických strán ani robiť rozdiely v národnostiach – v každom jednom budem vidieť len a len občana nášho mesta

-    mestský majetok chcem spravovať a nakladať s ním  opatrnejšie ako so svojim vlastným

-    pomáhať všetkému, čo rozvíja naše školstvo, pretože nič lepšie, okrem zdravia, ako dobré vzdelanie si nemôžme priať pre naše deti.

Záverom ďovoľte mi poďakovať sa obyvateľom nášho mesta, ktorí si našli čas a oboznámili sa s mojimi názormi na možnosti spoluúčasti nás všetkých na rozvoji mesta Želiezovce, pretože iba pričinením všetkých občanov sa dá vybudovať trvalé a hodnotné dielo. Súčasne Vám prajem okrem zdravia a rodinnej pohody aj rozvážny výber zástupcov do volených orgánov mesta pre nasledujúce volebné obdobie.

Voľby sú sviatkom demokracie a možnosti vyjadriť sa k dianiu v našom meste. Váš hlas povie, aké smerovanie mesta považujete za správne, na základe svojich záujmov, hodnôt a potrieb.

Nedovoľte, aby iní rozhodovali za Vás.

podpis-fin.jpg

 

Volebný leták na stiahnutie

mar-graf-web--2-.jpg