O MNE

Osobné údaje:transpar.jpg

Ing. Marianna Šedivá                                                                            
Svodov 92, 937 01  Želiezovce
Dátum a miesto narodenia: 10.07.1970,  Želiezovce                            

 

Vzdelanie:

  • 1988 – 1992 Vysoká škola ekonomická v Bratislave – fakulta podnikového manažmentu
  • 1984 – 1988 Gymnázium L. Novomeského Bratislava
  • 1976 – 1984 Základná škola Želiezovce

Pracovné skúsenosti:

  • 1992 – 2006 Mesto Želiezovce / pozícia – vedúca oddelenia  daní
  • 2006 – 2011 Mesto Želiezovce / pozícia – koordinátor referátu ekonomiky a hospodárstva
  • 2011 – 2013 Obec Čata / pozícia: zamestnanec správcu dane
  • 2012 – Obec Plavé Vozokany / pozícia: hlavný kontrolór obce
  • od 01.01.2015 – Finančné riaditeľstvo SR pozícia: exekútor

Z médií: Rozhovor ZS SK.pdf


mar-graf-web--2-.jpg